Hằng số là gì và những điều cần biết về hằng số.

Hằng số là gì?

Khái niệm hằng số xuất hiện nhiều trong toán học lớp 7,8. Vậy hằng số là gì và ví dụ về hằng số, hãy cùng bigcongnghe tìm hiểu nhé!

Hằng số là gì?

Nội dung

Hằng số là gì? 

Định nghĩa: Hằng số là một giá trị không thay đổi trong một phương trình hoặc một hệ thống đại số. Nó có thể là một số thực, số nguyên, số phức hoặc một biểu thức hằng số.

Ký hiệu: const (constant- tên tiếng anh của hằng số)

Ví dụ về hằng số và ý nghĩa của nó.

 Ví dụ về hằng số trong toán học.

Một vài hằng số quan trọng và phổ biến trong toán học:

 1. Số π (pi): xấp xỉ 3,14. Nó xuất hiện trong nhiều công thức toán học khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong tính toán các đường tròn, hình cầu, sóng hình sin, và nhiều ứng dụng khác.
 2. Số e (e):xấp xỉ của số e là 2.71828. Được xác định bằng giới hạn của dãy (1 + 1/n)^n khi n tiến tới vô cùng. Là cơ sở cho hàm lôgarit tự nhiên (hàm ln) và hàm mũ tự nhiên, là hai hàm quan trọng trong toán học.
 3. Số phi (φ):  xấp xỉ khoảng 1.61803. Nó thể hiện một tỷ lệ và cân bằng hoàn hảo và được sử dụng trong nghệ thuật, kiến trúc và sáng tạo.
 4. Ngoài ra hằng số còn xuất hiện phổ biến trong các phương trình toán học:

Trong phương trình đường thẳng y = ax + b, m và b là các hằng số. 

Giá trị của hằng số a đại diện cho độ dốc của đường thẳng và b là giá trị y tại điểm cắt với trục y. Trong trường hợp này, giá trị của a và b không thay đổi trong suốt quá trình giải phương trình hoặc vẽ đường thẳng.

Hằng số là gì

Ví dụ về hằng số trong vật lý.

Có nhiều hằng số quan trọng trong vật lý. Dưới đây là một số ví dụ về các hằng số vật lý quan trọng:

 1. Vận tốc ánh sáng trong chân không (c): Có giá trị xấp xỉ 299,792,458 mét/giây. Vận tốc ánh sáng là một hằng số cố định và giới hạn tốc độ di chuyển tối đa trong vũ trụ.
 2. Hằng số Planck (h): Có giá trị xấp xỉ 6.626 x 10^-34 joule-giây. Hằng số Planck liên quan đến lượng hành động tối thiểu trong cơ học lượng tử và được sử dụng trong các phép tính liên quan đến các hiện tượng hạt nhân và phân tử.
 3. Hằng số điện môi (ε0): Có giá trị xấp xỉ 8.854 x 10^-12 farad/mét. Hằng số này liên quan đến sự tương tác điện từ trong vật lý và được sử dụng trong các công thức về điện và từ trường.
 4. Tốc độ không khí trong quy ước nhiệt độ tối đa (c0): Có giá trị xấp xỉ 331,5 m/s ở 0 °C. Hằng số này được sử dụng để tính toán tốc độ âm thanh trong không khí khi nhiệt độ thay đổi.
 5. Hằng số Newton (G): Hằng số này còn được gọi là hằng số hấp dẫn có giá trị xấp xỉ với sai số 4.7×10−5. Đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu vật lý thiên văn, bao gồm bản đồ hành tinh, vận tốc di chuyển của các hành tinh và vũ trụ, và cả vấn đề về trọng lực và cân bằng trong các hệ thiên văn. Nó cung cấp thông tin về mức độ tương tác và ảnh hưởng của lực hấp dẫn đối với các vật thể trong vũ trụ.

Ví dụ về hằng số trong hóa học.

 1. Hằng số Avogadro (NA): Có giá trị xấp xỉ 6.022 x 10^23 mol^-1. Hằng số Avogadro cho biết số lượng các cấu tử, phân tử hoặc ion trong một mol chất. Nó cho phép chuyển đổi giữa khối lượng và số lượng các chất để thực hiện các tính toán hóa học.
 2. Hằng số khí lý tưởng (R): Có giá trị xấp xỉ 8.314 J/(mol·K). Hằng số R liên quan tới tính chất của các chất khí, và nó được sử dụng để tính toán áp suất, nhiệt độ và thể tích của các chất khí trong các phương trình và công thức khí lí tưởng.
 3. Hằng số điện môi (ε): Có giá trị xấp xỉ 8.854 x 10^-12 C^2/(Nm^2) hoặc F/m. Hằng số điện môi liên quan đến tính chất tương tác điện từ trong hóa học. Nó được sử dụng để tính toán năng lượng điện từ, điện trường, và ma sát điện trong các phản ứng hóa học và các quá trình liên quan đến tính chất điện từ.
 4. Hằng số Boltzmann (k): Có giá trị xấp xỉ 1.381 x 10^-23 J/K. Hằng số Boltzmann liên quan đến nhiệt độ và năng lượng của các phân tử. Nó được sử dụng để tính toán năng lượng trung bình, sự phân phối và động năng của các hạt trong một hệ thống dựa trên nhiệt độ.
 5. Hằng số ionização của nước (Kw): Có giá trị xấp xỉ 1.0 x 10^-14 ở 25°C. Hằng số ionization liên quan đến tính chất phân li của nước. Nó được sử dụng để tính toán nồng độ ion hydroxyl (OH-) và ion hydro (H+) trong các dung dịch nước, và có liên quan trực tiếp đến độ pH của các dung dịch.

 

Tìm hiểu ngay: Cách bọc link web VPCS: Tối ưu hóa thêm giá trị cho nhà bán hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *